VÄLKOMMEN TILL SALTLEVERANTÖREN

Vi är en av världens ledande leverantörer av bulk-salt som erbjuder kundanpassade tjänster och individualiserad logistik för dina bulk-saltbehov. Vi har ett brett utbud av högpresterande saltprodukter för olika användningar och vi erbjuder även drift och pålitlig leverans 24/7, för att hålla ditt företag utrustat och smidigt. Vi har ett särskilt fokus som saltspecialiteter, vi strävar efter att vara de starkaste inom detta led. Varje år kan vi skicka utmiljontals ton salt över hela världen.

Våra Produkter

Dessa produkter täcker ett brett utbud av bergsalt och havssalt i hög kvalitet. Vi kan täcka ett brett utbud av kornstorlekar, allt från finsalt till grovt salt och till komprimerade produkter. Vi tror på valfrihet! Välj det salt du behöver och bestäm hur du vill ha det packat. Markera den med ditt eget privata märke eller gå vidare med vårt märke.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och vi är certifierade som ett pålitligt företag i Rumänien. Kontrollera våra certifikat

Salt för Avfrostning (Tining)

Saltet löser upp sig väldigt bra på grund av den höga nivån av avdunstat salt, vilket garanterar snabb upptining av snö och hala ytor.

Salttabletter och Industrisalt

Industrisalt och tablett salt kan förnyas till salt för mjukgörande vatten och vattenbehandlingar.
 
 

Ätbart Salt
(Bordsalt)

Ätbart salt används i hela livsmedelsindustrin. Salt är ett smakämne och konserveringsmedel.
 

Farmaceutiskt Salt Med Hög Renhet

Natriumklorid används för produktion av penicillin, blodplasma och används också i en mängd olika medicinska produkter.

"Justus von Liebig uttalade att salt är det mest värdefulla av alla ädelstenar och därför hedrade den elementära betydelsen av natriumklorid (NaCl), som också kallas bordsalt, bergsalt, indunstat salt, havssalt. eller rent salt och enkelt salt."

Hygienriktlinjer

Riktlinjerna för god hygienpraxis i saltindustrin har utvecklats på grundval av förordning (EG) nr. 852/2004 om livsmedelshygien. Med samarbete från Federala byrån för Matlagstiftning och Matvetenskap (BLL) och efter granskning av de federala statliga myndigheterna (BLL) (ledning: Livsmedelsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Konsumentskydd och statlig utveckling i Niedersachsen) den 02.02.2011riktlinjerna av Den Federala Ministeriet för Livsmedel, Jordbruk och Konsumentskydd, i enlighet med artikel 8 st. 4 i förordningen har anmälts till Europeiska kommissionen.

Kvaliteten på våra produkter säkerställs genom omfattande kontroller. Hela analysen, från råmaterial till färdiga produkter, utförs som en del av en kvalitetssäkring med de modernaste metoderna från företagets ackrediterade laboratorium. På grund av systembaserad spårbarhet är kontinuerlig verifiering och hantering av leverantörer möjlig. Produktsäkerhet och tillverkningsmetoder styrs systematiskt av HACCP kvalitetshantering för att säkerställa bästa kvalitet.

Salt är en nödvändig råvara som används allmänt och har tillämpningar inom olika områden som hälsa, näring, jordbruk, industri, vinterunderhåll och mjukning av vatten.

Våra produkter levereras av oss i olika granulat, beroende på kundens önskemål och behov och tekniska krav.

BEGÄR ETT SNABBT ERBJUDANDE

Coloricio Locations